fasady - elewacje - obróbka aluminium - wpusty dachowe - spawanie aluminium - zabezpieczenie dachu

POHL
Kontakt

siedziba :

Secu Dach Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 87
40-391 Katowice

Wszelkie pytania proszę kierować :    

tel.   +48 32/ 428-23-33
fax.  +48 32/ 428-23-32
e-mail: oferty@pohlnet.pl


Siedziba

Secu Dach Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 87 
PL 40-391 Katowice

Wszelkie pytania prosimy kierować :

tel.  +48 (0)  32 - 428-23-33

fax. +48 (0)  32 - 428-23-32

eMail: oferty@pohlnet.pl

eMail: secudach@pohlnet.pl

http: www.secudach.pl

http: www.pohlnet.pl