fasady - elewacje - obróbka aluminium - wpusty dachowe - spawanie aluminium - zabezpieczenie dachu

POHL
JAKO PIERWSI NA SWIECIE POSIADAMY CERTYFIKAT NA CAŁY SYSTEM ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJACYCH

Szanowni kooperanci

Mamy przyjemność poinformować, Ĺźe w związku ze zmianami i rozwojem zakresu działalności dotyczącego min. systemĂłw zabezpieczeń przed upadkiem z dachu POHL, została wyodrębniona spółka Secu Dach, ktĂłra od 01.01.2011 przejmuje wyĹźej wspomnianą część programu POHL POLSKA sp. z o.o.


Szanowni Państwo !

 DWS  Pohl  GmbH oferuje potrĂłjne bezpieczeństwo!

Nowe dopuszczenie zabezpieczeń przed upadkiem oferuje większe bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko własne dla Państwa jako klientów!

Firma DWS Pohl GmbH w Düren dbajac o sprawę priorytetową jaką jest bezpieczeństwo przeprowadziła proces dopuszczeniowy celem certyfikacji całego systemu czyli elementu zabezpieczającego wraz z elementami mocujacymi. Jako wiodący oferent zabezpieczeń przed upadkiem otrzymała od Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego wszystkich swoich zaczepów z odpowiednimi mocowaniami do różnych podłoży.

Siemianowice Śl., 13.03.2008


Dotychczasowy status kontrolny

Kontrola i certyfikacja urządzeń mocujących odbywała się dotychczas na podstawie normy EN 795.Reguluje ona wymagania i metody badania urządzeń mocujących – i to tylko urządzeń mocujących – i wyraźnie wyklucza przy tym elementy mocujące i obiekt budowlany.

Generalnie dla elementĂłw mocujących obowiązuje zasada: zastosowane przy badaniu, ale nie poddane badaniu.
Tak pisze placówka kontrolna i certyfikacyjna Głównego Związku przemysłowych stowarzyszeń zawodowych:
„Certyfikacja obowiązuje tylko dla samego zabezpieczenia zaczepu, a nie dla jego mocowania do podłoża, ewentualnie do instalacji budowlanych.”

Oznacza to dla Was, jako dla projektanta, architekta, przetwórcy i sprzedawcy, że musicie sami przeprowadzić dowód mocowania i podłoża, osobno, zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Może tu być stosowana statyka odnosząca się do danej inwestycji, z późniejszym sprawdzeniem statyki przez statyka kontrolującego, w danym przypadku zgoda odnosząca się do danej inwestycji zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi albo przez ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego.


Niestety często zdarza się, że właśnie w tym zakresie często występują luki w zabezpieczeniach.

Nowa kontrola przez DIBt i związane z tym zmiany

We współpracy z „Instytutem Badawczym stali, drewna i kamieni” uniwersytetu Karlsruhe, pod kierownictwem prof. uniw. dr inż. H. Saal firma DWS Pohl GmbH opracowała koncept kontrolny, który obejmuje kontrolę urządzenia zaczepowego włącznie z mocowaniem do danego podłoża.

DWS Pohl GmbH, jako wiodący oferent, złożyła wniosek dla swoich zaczepów (Securant®, Secupoint®, Seculine® i Seculine® Vario) o ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie i uzyskała to dopuszczenie.

To ogólne dopuszczenie powinno uregulować stosowanie zaczepów włącznie z elementami mocującymi do różnych konstrukcji podporowych jak np. drewno, dźwigary stalowe, żelbet i stalowe blachy trapezowe.

Podstawą są różne ekspertyzy i raporty z badania „Instytutu Badawczego Stali, Drewna i Kamieni“ uniwersytetu Karlsruhe. W raportach z badania udokumentowane są próby, które zostały wykonane w oparciu o EN 795.

Dodatkowo do wymogów EN 795 wykonano liczne dalej idące próby, badania i procesy, żeby w przyszłości móc zagwarantować klientom większe bezpieczeństwo.

Następnie zwiększono ilość prób, żeby osiągnąć statystyczną ocenę wyników.

Dodatkowo wszystkie próby przeprowadzono przy temperaturze elementu i ciała badanego wynoszącej -20oC, żeby sprawdzić także możliwość usterki kruchej zakotwiczenia.

Po sprawdzeniu obciążenia dynamicznego dodatkowo przeprowadzono obciążenie statyczne aż do przełamania, żeby także tutaj określić siły przełamania i poddać je ocenie statycznej.

Każde badanie zostało przeprowadzone dla wszystkich zaczepów (Securant®, Secupoint®, Seculine® i Seculine® Vario), na żelbecie, konstrukcjach stalowych, blasze trapezowej oraz na konstrukcjach drewnianych (o różnej gęstości objętościowej i klasie sortującej).
Wynikiem jest ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego. Dopuszczenie to (DIBt Nr Z-14.4-540), reguluje i definiuje zarówno podpory jak i akcesoria mocujące oraz różne podłoża.

Poprzez to z jednej strony wykazano możliwość wykorzystania lub zastosowania zaczepów w sensie krajowych przepisów budowlanych, a z drugiej strony projektant, architekt, sprzedawca i przetwórca otrzymuje elementy mocujące, które zostały sprawdzone jako kompletne systemy i mają Dopuszczenie DIBt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) w Berlinie, które wyraźnie określa krytyczny zakres mocowania urządzenia zaczepowego do podłoża. W przeciwieństwie do pozostałych wystawionych Zaświadczeń EG o kontroli wzorca konstrukcyjnego, które wyraźnie wykluczają ten zakres.


Co to oznacza dla Państwa jako klientów?
Z pewnością na pierwszym miejscu należy wymienić zysk w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i beztroski przy wyborze i określeniu urządzenia mocującego oraz materiałów mocujących.

Ponadto dzięki kompleksowej kontroli i dopuszczenie nie tylko zaoszczędzicie sobie Państwo wiele pracy i kosztów, ale też spada z Państwa duża część odpowiedzialności. Odpada mianowicie w przyszłości statyczna kontrola elementów mocujących dopuszczonych zabezpieczeń przed upadkiem (włącznie z ich mocowanie do dopuszczonych podłoży) z równoległą statyką kontrolną albo zgoda w poszczególnych przypadkach zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi.

Podsumowanie

Dzięki ogólnemu dopuszczeniu nadzoru budowlanego stworzono instrumentarium, które zapewnia projektantom, architektom, przetwórcom i sprzedawcom przy wyborze punktów zaczepienia, włącznie z ich skontrolowanym mocowaniem i podłożami dużą dozę bezpieczeństwa, ponieważ normalizuje sposób postępowania a tym samym upraszcza go dla wszystkich zainteresowanych.


W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt.