fasady - elewacje - obróbka aluminium - wpusty dachowe - spawanie aluminium - zabezpieczenie dachu

POHL
SKL 45, KL 45, WFL 50/5, W 125

Przyłączenia ścienne

 

SKL 45
Jednoczęściowy sztywny profil przyłączeniowy do izolacji pionowych
Dostarczana długość 3000 mm, otworowanie co 200 mm
Wysokość 45 mm
Materiał aluminium wytłaczane
 

KL 45
Profil przyłączeniowy do izolacji pionowych

Długość 5000 mm, otworowanie co 200 mm
Wysokość: 45 mm
Materiał aluminium wytłaczane
 

WFL 50/5
Jednoczęciowy profil przyłączeniowy do izolacji pionowych
Dostarczana długość 3000 mm, otworowanie co 200 mm, względnie wg potrzeby Klienta
Wysokość 50 mm
Materiał aluminium wytłaczane
 

W 125, WG
Jednoczęśiowy profil przyłączeniowy do izolacji pionowych jako ochrona obrzeży tarasu
Dostarczana długość 3000 mm, otworowanie co 200 mm
Wysokość W 125:125 mm
Wysokość WG: wykonany jako profil gięty wg zapotrzebowania
Materiał aluminium wytłaczane