fasady - elewacje - obróbka aluminium - wpusty dachowe - spawanie aluminium - zabezpieczenie dachu

POHL
SecurantÂŽ

SecurantÂŽ 

 

JEDYNI NA ŚWIECIE POSIADAMY CERTYFIKAT NA CAŁY SYSTEM , NIE TYLKO SAMO URZĄDZENIE ALE RÓWNIEĹť ELEMENTY MOCUJACE
 

Mocowane na stałe i gotowe

do użytku urządzenie

zabezpieczające przed upadkiem z dachów płaskich służące do przymocowania uprzęży asekuracyjnej

Sprawdzone i spełniające normę EN 795

Myśl przewodnia przy produkcji tego urządzenia brzmi:
Już pierwszy krok na dachu powinien być bezpieczny!

 

Świadectwo kontroli
Securant® odpowiada europejskiej normie CE 0299 oraz EN 795 (zaświadczenie nr 99060026). Gwarancja jakości wynika ze spełnienia warunków 89/686/EWG, art. 11 pkt A.
Przy sposobie montażu 3 i 4 stosowany materiał mocujący i sposób jego rozmieszczenia podlega stałej kontroli dozoru technicznego.

Certyfikat bezpieczeństwa

W certyfikacie bezpieczeństwa zostały potwierdzone specyficzne dane szczegółowe dotyczące zaświadczenia o zgodności z normą EN 795, gwarancji jakości, kontroli dopuszczającej kołki Securant® do użytku, a także wykorzystanej technologii spawania. Następnie została wydana deklaracja zgodności z dopuszczeniem. Wszystko to gwarantuje Państwu maksymalne bezpieczeńtwo.

Ustawy i przepisy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie wymagań dla srodków ochrony indywidualnej

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Kodeks Pracy rozdział dziesiaty "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" Wskazują na wymagania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.


Do mocowania naleĹźy uĹźywać tylko takich kołkĂłw,śrub, nakretek, podkładek itp., ktĂłre posiadają zezwolenia dopuszczające do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Zgodnie z Ĺźyczeniem - producent ma obowiązek potwierdzić taki stan rzeczy.

Dlaczego SecurantÂŽ ?

Niskie koszty montażu dzięki:
- praktycznej konstrukcji
- instrukcji montażu umożliwiającej szybkie i fachowe zamontowanie
Bezpieczna technika dzięki:
- kontroli zgodnie z najnowszym stanem techniki, zaświadczenie nr 99060026 o zgodności z normą EN 795 CE 0299
- gwarancja jakości wynika ze spełnienia warunków 89/686/EWG, art. 11 punkt A
- osobistym poradom na Ĺźyczenie Klienta
- ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu.
 

Dlaczego kompletna dostawa?

PONIEWAŻ KOMPLETNA DOSTAWA TO POTRÓJNE ZABEZPIECZENIE :

1. JAKO JEDYNI POSIADAMY CERTYFIKAT NA WSZYSTKIE CZĘŚCI KOMPLETU TJ. - urządzenie kotwiczące wraz z wszystkimi elementami potrzebnymi montaĹźu

2. Zabezpieczenie osoby wykonujacej prace na powierzchni dachu, szczegĂłlnie w strefie niebezpiecznej

3. Bezpieczeństwo dla Państwa, gdyz wraz z zakupionym materiałem otrzymujecie certyfikat gwarantujacy jakośc towaru.    

 

Ponadto : 

- kompletna dostawa z oryginalnymi częściami gwarantuje bezpieczeństwo całego systemu i możliwości dysponowania wszystkimi elementami oraz eliminuje użycie nieodpowiedniego materiału
- poprzez izolację uniknięto mostków termicznych.
 

Efektywność : 

Raz zamontowany = stale uĹźywany
Przy późniejszych pracach konserwatorskich, naprawczych i remontowych na dachu, urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z dachów płaskich będzie stale użyteczne i zaoszczędzi dodatkowych wysokich kosztów montażu rusztowania.
 

Zabezpieczenie przed upadkiem z dachów płaskich Securant® jest urządzeniem asekuracyjnym i podlega rygorystycznym przepisom oraz wymogom.
Otwory w płycie montaĹźowej SecurantÂŽ przy sposobie montaĹźu 3 i 4 odpowiadają zezwoleniom Instytutu Techniki Budowlanej. Przed montaĹźem urządzenia SecurantÂŽ naleĹźy zawsze sprawdził stateczność konstrukcji dachu. Głowica urządzenia SecurantÂŽ wytrzymuje obciążenie do 7.0 kN. Techniczne uwarunkowania budowlane muszą zostać zachowane. NiĹźej przytoczone dane są  wartościami minimalnymi i nie służą jako dowĂłd wytrzymałości urządzenia.

Opis techniczny

Ocynkowane stalowe wsporniki z głowicą ze stali szlachetnej dla absolutnej ochrony przed korozją wraz z materiałem mocującym i uszczelniającym. Łatwo zdejmowana osłona z izolacją termiczną chroni przed działaniem atmosfery oraz zapobiega tworzeniu się mostków termicznych. Zabezpieczenie odgromowe zgodne z normą DIN 57 185 nie jest wymagane ze względu na niewielką wysokość konstrukcyjną urządzenia.

Zastosowanie 

 • Do prac na wysokości ponad 3 m (włacznie z dołami budowlanymi)
 • Konstrukcja do przymocowania (z Secu-Seil):
  asekuracja max 4 osĂłb na kaĹźdej linie Secu-Seil, jednak max 2 osoby na kaĹźde pole
 • Punkt do przymocowania (bez Secu-Seil):
  max 2 osoby na kaĹźdy SecurantÂŽ
 • Stanowiska montaĹźu:
  odległość od Securant® do Securant® wynosi max 6 m , od Securant® do krawędzi dachu min. 2,5 m.
 • NaleĹźy zwracać uwagę na wytyczne 89/656/EWG i PSA - przepisy dotyczące zastosowania (PSA-BV, §3).
 • Głowica urządzenia nie moĹźe być wykorzystywana jako nośnik do transportu przedmiotĂłw

Asortyment

 • Zabezpieczenie przed upadkiem z dachĂłw płaskich SecurantÂŽ z róşnymi typami montaĹźu.
 • Specjalne typy montaĹźu dla niestandardowych rozwiązań architektonicznych.
 • WyposaĹźenie do przymocowania; kołki SecurantÂŽ, śruby i płyty kontrujące z gwintowanymi prętami.
 • Materiał uszczelniający - mankiety do pokryć bitumicznych.
 • Osłona ocieplająca i chroniąca przed wpływami atmosferycznymi.