fasady - elewacje - obróbka aluminium - wpusty dachowe - spawanie aluminium - zabezpieczenie dachu

POHL
SeculineÂŽ Vario

SeculineÂŽ Vario

 

Zabezpieczenie przed upadkiem z płaskiego dachu 


w całości ze stali szlachetnej

 

Pierwsze urządzenie zabezpieczające posiadające dopuszczenie DIBt
• Jezdne i nieruchome urządzenie do przymocowania liny ze stali szlachetnej
• Do wyboru rĂłwnieĹź jako pojedynczy punkt asekuracyjny lub z zastosowaniem liny Secu-Seil między pachołkami 
• Kontrola i certyfikacja zgodnie z DIN EN 795, CE 0158, numer badania ZB07/48
• Do podłoĹźa takiego jak beton, drewno lub stalowa blacha trapezowa

 

JEDYNI NA ŚWIECIE POSIADAMY CERTYFIKAT NA CAŁY SYSTEM , NIE TYLKO SAMO URZĄDZENIE ALE RÓWNIEĹť ELEMENTY MOCUJACE

 

Co to znaczy?

Zgodnie z wytyczną 89/686/EWG środki ochrony indywidualnej podlegają obligatoryjnemu badaniu zgodności ze wzorcem.
W przypadku urządzeń zabezpieczających kontrole takie przeprowadzane są przez akredytowane jednostki certyfikujące. Zapisy EN 795 regulują warunki i przebieg takich badań. W ich ramach sprawdza się jednak jedynie same urządzenia zabezpieczające, a nie ich przymocowanie do budowli.
Reguluje to po pierwsze nadmieniona wytyczna, po drugie w normie EN 795 rĂłwnieĹź znajduje się wskazĂłwka, Ĺźe przymocowanie do budowli  i rozkład sił w jej konstrukcji nie są przedmiotem tego badania!       

Pojawiła się zatem luka prawna, jako że badanie samego wspornika powyżej miejsca montażu reguluje wytyczna EG, badanie elementów mocujących poniżej miejsca montażu podlega zapisom prawa budowlanego, zaś kombinacja tych dwóch badań nie znalazła jeszcze odrębnej regulacji.

By zlikwidować tę białą plamę DWS Pohl GmbH podjął wysiłki i starania, by mocowania wraz ze stanowiskami do asekuracji można było badać razem.

W końcu firmie DWS Pohl GmbH udało się zlikwidować tę lukę prawną W ramach kontroli zgodnie z EN 795 jako pierwszy wnioskodawca zleciliśmy badanie naszych urządzeń zabezpieczających przed upadkiem wraz z odnośnymi elementami mocującymi oraz otrzymaliśmy dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBt dla urządzeń wraz z elementami mocującymi na różnych podłożach.

Opis techniczny

System składa się ze stalowych wsporników z izolacją wraz z akcesoriami do montażu w różnych, wyszczególnionych poniżej, wersjach:

1. jako stacjonarna konstrukcja zabezpieczająca przed upadkiem ze stalową liną jak rĂłwnieĹź jezdnymi  uchwytami pośrednimi i naroĹźnymi  (patrz: lista akcesoriĂłw);
2. jako stacjonarna nieruchoma konstrukcja zabezpieczająca przed upadkiem ze stalową liną
i stalowymi pierścieniami  (patrz: lista akcesoriĂłw);
3a.  jako tymczasowa  konstrukcja zabezpieczająca z linami Secu-Seil (patrz: lista akcesoriĂłw);
3b.  jako pojedynczy punkt zaczepienia.

W punkcie 3, zgodnie z DIN 57185 ze względu na niewielką wysokość budynku nie jest wymagany odgromnik. W punkcie 1 i 2 ze względu na całkowitą długość systemĂłw konieczny jest odgromnik! Sprawdzone wysokości do 700 mm, przy zastosowaniu w charakterze  pojedynczego punktu zaczepienia do 800 mm. Przy montaĹźu na stalowych blachach trapezowych z reguły do 600mm!